Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Airaksinen Aira
Alinque Jean-Marc
Gorbunov Vladimir
Hannikainen Timo
Helanen Kuura
Juselius Ilppo
Karja Kaius
Koppel Maido
Koskimäki Mikko
Koskinen Juha
Kupiainen Timo
Lahtela Antti
Lautamäki Asko
Leponokka Saku
Mikkola Juha
Nokkala Kari
Nokkala Toni
Passinen Pekka
Pelto Pauli
Ruokonen Matti
Salama Kari
Söder Tommi
Taiponen Mika
Tanner Niko
Valaja Samuli
Värn Juha
Vavuli Kai
Vesterinen Jarmo
Virta Ville
Vuolteenaho Kimmo
Vuorinen Marko
Hirsivaara Tommi
Hoxhaj Gentjan
Koppinen Antti
Ranki Kalle
Sillasto Esa

Toimihenkilöt